Повече от 20 години опит в разработка на специализиран икономически софтуер и методология

СФУК
Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и  да създавате на чек листи. Научете повече ...
Начало

EasyCheck - Интегриран софтуер за одит

EasyCheck e цялостно решение обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от различните одитни процеси:Научете повече

 

Какво прави Ада - Софт различни ?

В лицето на Ада - Софт ще намерите един надежден партньор, който ще бъде до вас в най - трудните Ви моменти. Ние нямаме практика да раздаваме рекламни календари в края на годината. Ние сме до вас през годината, a вие сте нашата реклама. Голяма част от нашите клиенти са станали такива, като са разбрали за нас не от мащабни рекламни кампании, а от доволни техни колеги.

Ние разработваме и дистрибутираме гъвкав софтуер, позволяващ за прецизна настройка спрямо бизнеса и дейността на клиента. Ада - Софт непрекъснато усвоява нови технологии и практики, за да предвиди бъдещите нужди и да ускори процесите във Вашия бизнес, като използва подходящите за това програмни продукти. Оптимизираните бизнес процеси и дейности винаги намаляват разходите и подобряват ефективността и качеството.

Ако все пак не получите очакваните от вас резултати и сметнете, че нямате нужда от нашите услуги - ние ще Ви върнем парите.

 

Защо да изберете Ада - Софт ?


Ада - Софт сътрудничи активно със своите клиенти, за да определи технологиите и методиките на работа, които ще подобрят осезаемо техните бизнес процеси и дейности, както довежда до по -  добра производителност и конкурентоспособност.

Всеки от нашите клиенти, от малки фирми, до средни и големи компании и държавни предприятия имат свои собствени специфичности и цели за достигане.

Чрез оценка и анализ, Ада - Софт помага на клиентите си да намерят най-добрия начин да постигнат своите бизнес цели, чрез цялостни информационни решения и/или отделни програмни продукти, в рамките на разумни срокове.

Когато Ада - Софт предлага техническо решение на своите клиенти и партньори, ние взимаме под внимание не само моментното решение, но и средата на Вашия бизнес, цена на възможностите, както и дълготрайна оптимизация. За това ние използваме стандартни практики, утвърдени в условията на конкурентната среда в различните браншове на бизнеса, като така гарантираме плавно и постепенно бъдещо развитие на Вашата инфраструктура.

Дълбоките ни технически и административни познания ни позволяват точно и конкретно да оценяваме предимствата и недостатъците на дадена информационна система или инфраструктура, като предложим оптималното решение според Вашите нужди, изисквания и бюджет.

Ада - Софт осигурявайки високо качество на услугите и продуктите си на изключително разумни цени.